ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ថង់ PP extruding

pp bag extruding machine

ឡាមីណេត

coating

កាបូប PP ត្បាញ

pp bag weaving

សិក្ខាសាលាបោះពុម្ព

ការបោះពុម្ព flexo

Up to 10 colors BOPP printing

ការបោះពុម្ព BOPP រហូតដល់ទៅ 10 ពណ៌

ការបោះពុម្ព gravure

AD Star Cement Bag

AD Star Cement Bag
sewing workshop 1

សិក្ខាសាលាដេរ

sewing workshop 2

សិក្ខាសាលាដេរ

sewing workshop 3

សិក្ខាសាលាដេរ


+86 13833123611